Saturday, 16 May 2009

Makna-makna batin yang membezakan kehidupan solat


Semua makna-makna ini terhimpun dalam 6 perkara:

1)hadir hati

2)faham

3)mengagungkan Tuhan

4)takut

5)mengharap

6)malu


 • Hadir Hati

  -mengosongkan hati dari perkara-perkara selain dari apa yang sedang kita buat dan ucapkan.
  -hadir hati > faham makna > mengagungkan Allah SWT > rasa sangat takut
  -ketahuilah bahawa hadirnya hati disebabkan ada keinginan yang tinggi,kerana hatimu mengikut keinginan kamu.
  -hati yang tidak hadir dalam solat bukan kerana hati itu rosak, tetapi kerana hati itu berjalan-jalan mengikut keinginan kamu yang berpaling kepada urusan dunia.
  -tidak ada cara dan penawar untuk menghadirkan hati melainkan dengan mengarahkan keinginan kita kepada solat.
  -keinginan tidak akan terarah kepada solat selagi tidak jelas tujuan yang dituntut untuk solat;iaitu iman dan membenarkan bahawa akhirat lebih baik dan kekal,dan solat adalah jalan untuk menuju kepadanya(akhirat).
 • Faham

  -sentiasa berfikir, dan memalingkan pemikiran untuk mendapatkan makna
  -caranya ialah dengan sentiasa menumpukan fikiran,mengelakkan lintasan-lintasan hati,dan memutuskan faktor-faktor yang boleh mendorong kepadanya(lintasan hati).

 • Mengagungkan Allah SWT

-ia adalah keadaan hati yang lahir dari 2 makrifah:
i. Kenal keagungan Allah SWT. ia adalah dari dasar-dasar iman.
ii. Kenal hinanya diri kita dan jijiknya kita sebagai hamba.

 • Gerun dan takut

  -rasa takut dalam diri lahir dari mengenali kekuasaan Allah SWT(azabNya, kematian,dll)
  -semakin meningkat ilmu seseorang tentang Allah SWT, semakin bertambah rasa takut dan gerun kepadaNya.

 • Harap

  -kenal kebaikan Allah SWT dan kemuliaanNya,nikmat2Nya yang umum,tahu kebenaran janji-janjiNya bahawa kita akan mendapat syurga dengan menunaikan solat.
  -apabila ada keyakinan kepada Allah SWT terhadap janji-janjiNya, dan mengetahui kebaikanNya akan terbangkitlah rasa harap kita terhadap kedua-dua perkara tersebut.

 • Malu

  -hendaklah rasa cuai, kekurangan dalam ibadah, dan lemahnya kita untuk berdiri mengagungkan hak Allah Azza Wajalla.
  -ini dikuatkan dengan kita mengenali kekurangan2 dan keburukan2 diri kita, kurangnya keikhlasan, dan kecenderungan kita kepada keuntungan2 yang segera(dunia).nur iman
kitab Mau’izatul Mu’minin

No comments:

Post a Comment

PENGUMUMAN